Kvinna med en dator i knät trycker på en ozon-luftrenare.

Granskning av elprodukter med ozon

Elsäkerhetsverket har inom ramarna för ett EU-samarbete granskat fem elprodukter med ozon. Samtliga finns tillgängliga på den svenska marknaden. Det finns ett ökat intresse för den här typen av produkter sedan ett par år tillbaka.

Tidigare har ozon främst använts i professionella sammanhang, exempelvis i miljöer som sjukhus och byggnadssanering. Ozonet startar en process som kallas oxidation, där dåliga luktämnen och bakterier bryts ned. Efter pandemin har produkter med ozon ökat med den nya nischen att vi kan använda dem i våra hem.

Elsäkerhetsverket publicerade en nyhet om EU-projektet den 7 november i år, efter det gjordes en intervju av P4 Värmland i ämnet. Radiostationen missuppfattade vilka produkter som ingått i granskningen och har gått ut med en rättelse.

P4 Värmlands rättelse

Dessa produkter har granskats

Dessa produkter är de som testats från den svenska marknaden. I rapporten hittar du resultat även från andra EU-länders elprodukter med ozon.

  • Cecotec TotalPure 2000 Ozone (Ärendenummer 22EV4928)
  • Lyfco ST-5GA (Ärendenummer 22EV4924 
  • Ozonair Clean Go 30 (Ärendenummer 22EV4002)
  • HE 250 (Ärendenummer 22EV4000)
  • Woods Airmaster WOZ100 (Ärendenummer 22EV3999)

Ökad oro för produkter med ozon

Forskare och myndigheter uttrycker allt större oro över de potentiella farorna som ozon kan utgöra för människors hälsa och elektronik.

- Vi har sett tendenser till att ozonet kan orsaka att rostfritt stål rostar och koppar ärgar, endast efter ett par timmars användning. Det skiljer sig också stort hur mycket ozon som släpps ut, gränsvärdet idag för den här produkten ligger på 50 mikrogram per kubikmeter luft, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket.

 

Senast granskad: 2023-12-07