Paragraftecken och domarklubba i ljust trä står på ett mörkare träbord.

Detta händer i Easee-ärendet

Sedan beslutet om försäljningsförbudet av Easee Charge och Home har det pågått kommunikation mellan Elsäkerhetsverket och Easee. Det som nu händer i ärendet kan delas upp i tre olika spår som omfattar åtgärdsplan, återtagande av laddboxar samt överklagandeprocessen i Förvaltningsrätten

Underrättelse om åtgärdsplan

Under sommaren och hösten har Easee kommunicerat med Elsäkerhetsverket om sin åtgärdsplan. Dokumentation rörande åtgärdsplanen kom in till Elsäkerhetsverket den 14 juni och den 9 augusti, även ett möte hölls den 10 augusti i Elsäkerhetsverkets lokaler.

- Den 15 september hölls ytterligare ett möte med syftet att gå genom provningsresultatet av Easees egna provningar. Vid mötestillfället var alla provningar inte färdiga vilket gjorde att dessa inte kunde presenteras, säger Morgan Wojcik, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

I måndags skickades en underrättelse till Easee med syftet att ge dem vår syn på den åtgärdsplan som inkommit till Elsäkerhetsverket. Vi menar att Easee ännu inte kunnat visa att de uppfyller säkerhetskraven i radioutrustningsdirektivet.

Föreläggande om återtagande av laddboxar

Elsäkerhetsverket har igår, den 25 oktober 2023, skickat ett föreläggande till Easee om att de ska komma in med detaljerad information om hur återtaget av laddboxar från återförsäljare går. Hur många boxar har tagits tillbaka, hur har man hanterat dessa laddboxar samt sitt eget återstående lager är frågor som vi vill ha svar på. Elsäkerhetsverket vill också ta del av den plan för återtagande som de utlovat till sina återförsäljare i ett brev som gick ut till dem kort efter beslutet fattades.

Easee har tre veckor från mottagardatumet på sig att redovisa hur de genomfört återtaget.

Överklagande i förvaltningsrätten

Easee har skickat in ett yttrande till förvaltningsrätten som Elsäkerhetsverket har möjlighet att  bemöta senast den 1 november. Vi jobbar i skrivande stund med detta och kommer att komma in med ett yttrande till förvaltningsrätten inom utsatt tid.

Mer om laddboxprojektet

Senast granskad: 2023-10-26