Luftvärmepump på vägg med en hand framför med en kontroll.

Risker med överhettad marknad: Elsäkerhetsverket testar luftvärmepumpar

Försäljningen av luftvärmepumpar slår i taket och efterfrågan är mycket större än utbudet. Detta kan innebära en ökad risk för att dåliga produkter ska komma ut på marknaden. Nu inleder Elsäkerhetsverket ett projekt för att kontrollera säkerheten på ett antal modeller.

Höjda elpriser, lågkonjunktur, och vilja att ställa om till miljövänligare uppvärmning. Det är några av anledningarna till att marknaden för luftvärmepumpar är glödhet just nu. Handlare, konsumenter och intresseorganisationer vittnar om att tillgången på luftvärmepumpar inte alls motsvarar efterfrågan, vilket bland annat leder till frustration över långa väntetider. Karin Dröschmeister, inspektör på Elsäkerhetsverket, menar att situationen kan vara riskabel för konsumenterna.

– När det uppstår en obalans i marknaden ökar risken för att oseriösa aktörer försöker utnyttja läget och att dåliga produkter kan komma ut på marknaden, säger Karin Dröschmeister.

Test av mindre luftvärmepumpar

Elsäkerhetsverket inleder nu ett projekt där man köper in ett antal modeller och i samarbete med ett oberoende institut testar elsäkerheten.

– Vår bild är inte att problemen är jättestora i dagsläget, men testet är ett sätt för oss att jobba proaktivt och i ett tidigt skede kunna upptäcka produkter som är farliga och ta bort dem från marknaden, säger Karin Dröschmeister.

Testet kommer att vara koncentrerat kring mindre luftvärmepumpar i prisklassen mellan cirka 5 000 – 10 000 kr, alltså modeller som ofta används för att värma upp mindre hus, stugor och garage. Karin Dröschmeister menar att riskerna för bristfällig säkerhet är större när det gäller billigare modeller.

– Konsumenterna är förmodligen mer noggranna, till exempel i fråga om vilket märke och modell de väljer, när det gäller större luftvärmepumpar eftersom det är en större investering.

Luftvärmepumpar en del av energiomställningen

Karin Dröschmeister betonar att Elsäkerhetsverket ser intresset för luftvärmepumpar som en viktig del av den så kallade energiomställningen eftersom luftvärmepumpar har markant lägre miljöpåverkan än uppvärmningsmetoder som direktel och olja. Ett av målen i Elsäkerhetsverkets verksamhetsplan är också att bidra till att energiomställningen sker på ett säkert och störningsfritt sätt.

– Energiomställningen handlar om att frigöra sig från fossila energikällor och gå över till förnybar energi. Att testa och kontrollera produkter som möjliggör detta ser vi som ett sätt att främja energiomställningen.

Bra att tänka på innan du köper en värmepump:

  • Vilken typ passar bäst för mitt hem?
  • Hur stor investeringskostnad är jag beredd att ta?
  • Hur lång livstid har värmepumpen? Lönar det sig?
  • Om du väljer berg-, mark, eller sjövärme måste du ansöka om tillstånd.
  • Anlita en auktoriserad installatör för installationen.
  • Se till att värmepumpen är CE-märkt, att det finns typbeteckning och adress till ansvarig tillverkare.

Text: Dan Håfström
Bild: iStock

Senast granskad: 2022-12-27