Författningskommentarer

I de flesta av de föreskrifterna som utgivits 2008 och framåt har vi en förklarande författningskommentar som du kan läsa. Med dessa författningskommentarer hjälper vi dig att bättre förstå de olika paragraferna i föreskrifterna.

Samling med författningskommentarer och konsekvensanalyser

Kommentarer till tidigare gällande föreskrifter

Senast granskad: 2017-07-01