ELSÄK-FS 2021:5

Status: Gällande

Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete.

Ändringsföreskrifter

De här föreskrifterna innehåller bara de ändringar som beslutats om. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2017:3, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2017:3 (konsoliderad version)

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2021:5
  • Lagstiftningsområde: Elinstallationsarbete
  • Typ av föreskrifter: Ändringsföreskrifter
  • Status: Gällande
  • Språk: Svenska
  • Gäller från och med: 2021-03-31
  • Fulltextversion:
  • Ändrar:
Senast granskad: 2022-11-15