ELSÄK-FS 2019:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk.

ELSÄK-FS 2019:1 (pdf, 0,1 MB)

Gällande från: 2019-05-01
Senast granskad: 2019-04-08