ELSÄK-FS 2018:1

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2018:1) om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk.

Ändringsföreskrifter

De här föreskrifterna innehåller bara de ändringar som beslutats om i ELSÄK-FS 2015:1.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2018:1
  • Lagstiftningsområde: Produkter
  • Typ av föreskrifter: Ändringsföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 2019-01-01
  • Upphävda från och med: 2019-05-01
  • Upphävda genom:
  • Ändrar:
Senast granskad: 2022-11-15