ELSÄK-FS 2016:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:3) om elektromagnetisk kompatibilitet.

ELSÄK-FS 2016:3 - konsoliderad version (pdf, 0,2 MB)

Gällande från: 2016-04-20

Genomför direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Nedan kan du läsa föreskriftens ursprungliga lydelse, som den såg ut i tryckt form när den gavs ut, och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

Senast granskad: 2019-04-30