ELSÄK-FS 2016:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:2) om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.

ELSÄK-FS 2016:2 (pdf, 0,3 MB)

Gällande från: 2016-04-20

Genomför direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX).

Senast granskad: 2019-04-30