ELSÄK-FS 2016:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:1) om elektrisk utrustning.

ELSÄK-FS 2016:1 (pdf, 0,1 MB)

Gällande från: 2016-04-20

Genomför direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning.

Senast granskad: 2019-04-18