ELSÄK-FS 2014:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete.

ELSÄK-FS 2014:1 (pdf, 0,1 MB)

Gällande från: 2014-05-01

Senast granskad: 2019-05-02