ELSÄK-FS 2011:4

Status: Gällande

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 2011:4, som ändrats genom ELSÄK-FS 2021:3. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2011:4, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2011:4 (konsoliderad version)

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2011:4
  • Lagstiftningsområde: Elanläggningar
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Gällande
  • Språk: Svenska
  • Gäller från och med: 2012-02-01
  • Fulltextversion:
  • Ändrade genom:
Senast granskad: 2022-11-14