ELSÄK-FS 2011:4

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning, ändrad genom ELSÄK-FS 2021:3.

ELSÄK-FS 2011:4 - konsoliderad version (pdf, 0,3 MB)

Gällande från: 2021-03-31

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse, som de såg ut i tryckt form när de gavs ut, och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

ELSÄK-FS 2021:3 - ändringsföreskrift (pdf, 0,1 MB)

ELSÄK-FS 2011:4 - ursprungsföreskrift (pdf, 0,1 MB)

 

 

Senast granskad: 2021-03-20