ELSÄK-FS 2008:4

Elsäkerhetsverket föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa (ELSÄK-FS 1999:5).

ELSÄK-FS 2008:4 (pdf, 0,1 MB)

Gällande från: 2008-03-28

Senast granskad: 2019-05-02