ELSÄK-FS 2008:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:2 och ELSÄK-FS 2021:2.

ELSÄK-FS 2008:2 - konsoliderad version (pdf, 0,2 MB)

Gällande från: 2021-03-31

Gäller fram till den 1 december 2022

Dessa föreskrifter gäller fram till den 1 december 2022, då de ersätts av ELSÄK-FS 2022:2.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse, som de såg ut i tryckt form när de gavs ut, och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

Senast granskad: 2022-04-28