ELSÄK-FS 2007:2 (konsoliderad version)

Status: Upphävda Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer. Ändringar genom ELSÄK-FS 2010:4 införda.

Fulltextversion

I detta dokument samlar vi alla gällande regler för ELSÄK-FS 2007:2. Denna version kan inte användas i rättssammanhang. Det är grundföreskrifterna och ändringsföreskrifterna som är de juridiskt gällande dokumenten.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2007:2 (konsoliderad version)
  • Lagstiftningsområde: Auktorisation
  • Typ av föreskrifter: Konsoliderad version
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Slutade gälla från och med: 2014-01-01
  • Ersätts av:
  • Ursprunglig lydelse:
  • Ändringar:
Senast granskad: 2022-11-14