ELSÄK-FS 2003:4

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1999:5) om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa.

Ändringsföreskrifter

De här föreskrifterna innehåller bara de ändringar som beslutats om i ELSÄK-FS 1999:5.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2003:4
  • Lagstiftningsområde: Elanläggningar
  • Typ av föreskrifter: Ändringsföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 2003-11-14
  • Upphävda från och med: 2008-09-30
  • Upphävda genom:
  • Ändrar:
Senast granskad: 2022-11-14