Regler om Produkter

Lagar och förordningar

Dessa länkar går till Riksdagens webbplats.

SFS 2018:1178

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

SFS 2016:732

Elsäkerhetslag

SFS 2016:392

Radioutrustningslag

SFS 2011:579

Lag om leksakers säkerhet

SFS 2004:451

Produktsäkerhetslag

SFS 1992:1512

Lag om elektromagnetisk kompatibilitet

SFS 2018:1179 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

SFS 2017:218

Elsäkerhetsförordning

SFS 2016:394

Radioutrustningsförordning

SFS 2016:363

Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet

SFS 2011:703

Förordning om leksakers säkerhet

Föreskrifter

ELSÄK-FS 2019:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk

ELSAK-FS 2017:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning

ELSÄK-FS 2016:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet, ändrad genom ELSÄK-FS 2016:4

ELSÄK-FS 2016:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer

ELSÄK-FS 2016:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning

ELSÄK-FS 2011:2 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel

ELSÄK-FS 2011:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker

Senast granskad: 2019-05-02