Regler om elinstallationsarbete

Lagar och förordningar

Dessa länkar går till Riksdagens webbplats.

SFS 2016:732

Elsäkerhetslag

SFS 2017:218

Elsäkerhetsförordning

Föreskrifter

ELSÄK-FS 2017:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete

ELSÄK-FS 2017:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete

Senast granskad: 2017-07-01