Regler om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Lagar och förordningar

Dessa länkar går till Riksdagens webbplats.

SFS 1992:1512

Lag om elektromagnetisk kompatibilitet

SFS 2016:363 

Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet

Föreskrifter

ELSÄK-FS 2016:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet, ändrad genom ELSÄK-FS 2016:4 

Senast granskad: 2016-05-20