Regler om anläggningar

Lagar och förordningar

Dessa länkar går till Riksdagens webbplats.

SFS 2016:732

Elsäkerhetslag

SFS 1992:1512

Lag om elektromagnetisk kompatibilitet

SFS 2017:218

Elsäkerhetsförordning

SFS 2016:363

Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet

Föreskrifter

ELSÄK-FS 2022:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Börjar gälla den 1 december 2022.

ELSÄK-FS 2022:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyltning av starkströmsanläggningar. Börjar gälla den 1 december 2022.

ELSÄK-FS 2022:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda. Börjar gälla den 1 december 2022.

ELSÄK-FS 2021:7

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet

ELSÄK-FS 2016:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet, ändrad genom ELSÄK-FS 2016:4

ELSÄK-FS 2012:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar

ELSÄK-FS 2011:4 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning

ELSÄK-FS 2011:3 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ansökan om drifttillstånd

ELSÄK-FS 2008:3 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:3

ELSÄK-FS 2008:2 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:2

ELSÄK-FS 2008:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:1

Senast granskad: 2022-04-28