Kan jag använda DCL-lamputtagen i ojordade rum?

ELEKTRISKA PRODUKTER

Nej, DCL-donen (Devices for Connection of Luminaires) kan bara användas i jordade utrymmen. Om du bara har ojordade uttag hemma så har du inte jordade utrymmen.

För att kunna installera ett DCL-don i ett utrymme som inte är jordat måste du anlita ett elinstallations­företag som kompletterar utrymmets befintliga installation med skyddsjordledare och ändrar till jordade uttag.

Ojordat eluttagBild: Ojordat uttag

Senast granskad: 2020-11-04