Får jag sätta en platt stickpropp på min egentillverkade lampa?

ELEKTRISKA PRODUKTER

Jag har hittat en platt stickpropp i en affär som säljer elinstallationsprylar. Jag tänker montera den på textilsladden till de armaturer som jag håller på att tillverka i liten skala. Men det är svårt att få in hela sladden i kontakten. Kan jag ta bort textilytan?

En platt stickpropp får inte säljas löst till privatpersoner. Den får bara säljas till tillverkare. Om den platta stickproppen har en skruv och skruvas ihop är den felaktig. En monterad platt stickpropp ska inte kunna öppnas. Om den kläms ihop så måste det göras med ett speciellt verktyg och man måste också ha utrustning för att kunna kontrollmäta att hopsättningen blev korrekt. Du får aldrig skala bort något av isoleringen när du monterar på en stickpropp på sladden.

Angående tillverkning av dina armaturer bör du läsa på om CE-märkning och EU-försäkran samt vår webbsida "Att tillverka lampor för att sälja i liten skala".

 Att tillverka lampor för att sälja i liten skala

Senast granskad: 2019-10-11