Får en elinstallatör koppla ihop min egentillverkade lampa inför försäljning?

ELEKTRISKA PRODUKTER

Att ha auktorisation som elinstallatör kvalificerar inte för att bygga armaturer. Det som kvalificerar är att man har kunskaper om de krav som ställs på armaturer och att man kan intyga att produkterna uppfyller lagkraven. Elektriska produkter kan inte godkännas av någon, inte ens av Elsäkerhetsverket.

Armaturens tillverkare har ansvar för att armaturens konstruktion är korrekt och säker. Genom produktions- och kvalitetskontroll vet tillverkaren att varje producerad produkt är korrekt. Tillverkaren informerar konsumenten om att produkten är säker genom CE-märkningen och CE-märkningen dokumenteras genom att skriva en EU-försäkran.

Du kan läsa mer om detta på vår webbplats.

Att tillverka lampor för att sälja i liten skala

Senast granskad: 2020-11-06