Vem kan svara på frågor om elinstallationsreglerna (SS 436 40 00)?

ELANLÄGGNINGAR

Jag har en fråga om elinstallationsreglerna (SS 436 40 00). Vem vänder jag mig till?

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 ges ut av SEK Svensk Elstandard. Standarden innehåller regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer och gäller i princip för alla lågspänningsinstallationer. Elsäkerhetsverket svarar inte på frågor om standarder. Istället rekommenderar vi dig att kontakta en utbildare eller konsult inom området. SS 436 40 00 och SEK Handbok 444, där standarden ingår, finns att köpa hos SEK (Svensk Elstandard).

Du kan även ställa frågor om standarder via https://elstandard.se/faq/ där det även finns ett frågeformulär för frågor som inte finns med i SEK:s FAQ.

Senast granskad: 2024-04-23