93 dagar kvar
Är ditt företag registrerat? Läs mer

Nya regler för elarbete

1 juli 2017 börjar nya regler för elarbete att gälla. Här informerar vi om bakgrunden, vad som händer nu och vad som är på gång.

Läs mer

Beslut om ny elsäkerhetsförordning och tre nya föreskrifter

PRESSMEDDELANDE 2017-03-29. Regeringen har tagit beslut om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har beslutat om nya föreskrifter. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017.

Läs mer

Informationsträffar våren 2017

Elsäkerhetsverket arrangerar under våren 16 informationsträffar fördelade på 8 platser runtom i landet. Anledningen är den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft den 1 juli i år. Du kommer väl och träffar oss?

Läs mer