Anmälan

Välj datum för utbildning

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig till vår utbildning behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig. Det rör sig om ditt namn, din e-postadress och vilket företag du representerar. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vad gör vi med uppgifterna?
Elsäkerhetsverket använder dina personuppgifter för att kunna boka en plats åt dig samt skicka mer information till dig före och efter utbildningen. Efter att utbildningen har ägt rum raderas din anmälan och vi sparar inga uppgifter om dig.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Senast granskad: 2022-02-22