Logotyp Koppla säkert

Logotyp

Logotypen för Koppla säkert består av webbadressen och grafik som symboliserar elkablar. Precis som vi lär känna människor via deras utseenden kommer logotypen för Koppla säkert att kännas igen när den används kontinuerligt.

Du kan använda logotypen för Koppla säkert i din kommunikation om kampanjen och verktyget. Vi ser gärna att de aktörer som är med i satsningen använder logotypen och därigenom sprider kännedom om varumärket.

I vilka sammanhang får logotypen användas?

Koppla säkert-logotypen får bara användas i sammanhang som har att göra med brand- och elolycksförebyggande arbete, elinstallationer samt försäljning av elinstallationsprodukter eller -tjänster. 

Logotypen ska i största möjliga utsträckning användas i grundvarianten och ska alltid finnas med i alla typer av material som används för att kommunicera om kampanjen Koppla säkert och webbtjänsten Kopplasäkert.se. 

Det är fritt fram att använda Kopplasäkert.se-logotypen. Vill du också använda Elsäkerhetsverkets logotyp får det bara göras tillsammans med Kopplasäkert.se och med tillägget ”en digital tjänst från – [e] Elsäkerhetsverket.

Proportioner

Formen och utseendet på logotypen får inte ändras. Var försiktig när logotypen monteras in i ett dokument så att proportionerna inte råkar förändras. Om logotypen har fel proportioner får den inte användas.

Varianter

För att logotypen ska kunna användas i olika sammanhang finns det olika varianter. Den med svart text och färgade "bågar" används mot ljus bakgrund, och den med vit text och färg används på mörka bakgrunder. Övriga (svart och vit) används på samma sätt, men i sammanhang där färger inte syns eller är viktiga.

Logotyp_4 bredd.jpg

Logotyp_4 bredd_kryss.jpg

Logotypens frizon

Logotypen måste placeras så att det finns tillräckligt med tomt utrymme, frizon, omkring den. I frizonen får inget annat objekt får placeras. Frizonen är till för att skydda logotypen så att den inte täcks eller döljs. Om logotypen inte har frizon till annan text eller bild så är den inte lika lätt att se. Avståndet runt logotypen får gärna vara större än frizonen, ju mer luft desto tydligare syns logotypen.

Kontakt

Sandra Hjelm

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 17
E-post: sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-02-05