åskmoln med blixt som träffar golfspelare

Skador i samband med åska

Om olyckan är framme kan en person som skadas av blixten avlida eller drabbas av långvariga skador.

Om en person direkt eller indirekt träffas av blixten riskerar personen att avlida till följd av hjärtstillestånd och/eller andningsuppehåll. Vid medvetslöshet bör du som befinner dig i närheten omedelbart ringa larmcentralen 112 och påbörja hjärt- och lungräddning.

De långvariga skador som en person som blivit träffad av blixten kan drabbas av är muskelvärk, problem med balans och hörsel, syn och möjligen försämringar på nervsystemet.

LÄS MER: Att få ström genom kroppen

Stegspänning

Om du står nära platsen där åskan slår ner kan du få en stöt, det kallas stegspänning och kan inträffa när blixten slår ner i marken och leder strömmen vidare. Risken för stegspänning är mindre om du står med benen tätt ihop.