P.Lindberg säljstoppar LED-lampa

Godtagbar frivillig åtgärd. P.Lindberg säljstoppar LED-lampa då tekniska brister medför att produkten inte klarar EMC-kraven och därmed orsakar störningar som påverkar utrustning och radiokommunikation.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2023-08-15
  • Ärendenummer:22EV5825
  • Part i ärendet:P.Lindberg
  • Tillverkare:P.Lindberg
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:P.Lindberg
  • Modell:9051573
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för störning

Tekniska brister

I kontrollen har det visat sig att armaturen avger kraftiga ledningsbundna störningar, och även utstrålade störningar. Bristerna som framkommer av provrapporten medför att produkten kan orsaka störningar som påverkar annan utrustning och radiokommunikation.

Åtgärder

Tillverkaren har säljstoppat produkten.

Kända försäljningsställen

www.p-lindberg.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-08-21