Mars 2019

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket - mars 2019

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket
Elisabet Falemo, generaldirektör för Elsäkerhetsverket

LEDARE: Nytt år, nya tag

Verksamhetsåret 2018 var första hela året med nya elsäkerhetslagen. Stora resurser har bland annat använts för att följa elinstallationsföretagen och hur de uppfyller lagens krav.

Nedriven och skadad elstolpe i svåråtkomlig terräng.

När stormen Alfrida drog in över landet

På årets första dag kom stormen Alfrida. Konsekvenserna för elförsörjningen blev stora och långvariga vid Sveriges ostkust. Många elmontörer och extrainkallade elektriker jobbade under hårt tryck i de värst drabbade...

Mätinstrument för forskning om skador orsakade av el

Unik forskning om skador efter elolycka

Idag finns mycket liten forskning om skador som kan uppstå efter en elolycka, som exempelvis besvär av smärta och känselstörningar och förmågan att känna värme och kyla. Lisa Rådman, legitimerad fysioterapeut och...

Lysrörsbelysning i butikstak

Har du belysning som stör?

Belysning som stör annan elektronik kan bli ett dyrt problem. Om inte dina lampor uppfyller kraven för EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, kan störningar på exempelvis elektroniska lås, radiomottagning och...

De nya DCL-uttagen

Vanliga frågor från branschen om stickproppar

Den 1 april börjar en ny EU-standard att gälla. Det innebär att de uttag till taklampor som används idag kommer att sluta tillverkas. Målet är att alla uttag och stickproppar till taklampor ska se likadana ut i hela...

Skåpbil med dekalen Kolla elföretaget

Konsumenter ökar sin kunskap om elsäkerhet

Under oktober och november förra året genomförde Elsäkerhetsverket en digital kampanj i syfte att få fler konsumenter att uppmärksamma e-tjänsten Kolla elföretaget. En efterföljande undersökning visar små positiva...

Tangentbord med texten info skriven med blå tangenter

Informationsinsatser för att minska det olagliga elinstallationsarbetet

Elsäkerhetsverket ska under 2019-2020 arbeta för att privatpersoner ska få ökad kännedom om vem som får jobba med el. Detta genom olika typer av informationsinsatser i samarbete med branschen.

Elbilsladdare i uttaget på en elbil

Film om hur du laddar elbilen säkert

I förra numret av Aktuellt berättade vi om Michael och Johanna Olson i Sunne vars hus totalförstördes i en brand efter att de laddat sin laddhybridbil i ett vägguttag i carporten. Nu finns en film med tips till alla...

Elinstallatör installerar solceller på tak

Råd och regler i handbok om solcellsinstallationer

Det har varit stor efterfrågan på SEK Svensk Elstandards handbok för solcellsanläggningar sedan den kom ut i början av februari. Joakim Grafström berättar om boken "Solceller – råd och regler för elinstallationen".

Tomma stolar på rad i föreläsningssal

Utbildningsmaterial om auktorisation

Elsäkerhetsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial som beskriver vad auktorisation är, vilka krav som ställs för att bli elinstallatör och hur man ansöker om att få tillträde till yrket. Materialet vänder sig...

Senast granskad: 2019-04-15