Äldre par framför hus med solpaneler på hustak.

Solceller – ett växande intresse

Intresset är stort för att installera solceller och många vill med det bidra till en mer hållbar miljö. Men hur enkelt är det egentligen att ha en solcellsanläggning i sin fastighet? Du ska välja rätt produkt, den ska installeras korrekt och den ska skötas. Mikael Carlson vid Elsäkerhetsverket ger oss mer inblickar i solcellsvärlden.

Tekniken utvecklas och priserna sjunker. Staten bidrar med stöd till den som vill installera solceller för att stimulera utvecklingstakten. Och det kommer många nya aktörer på marknaden som vill ha en del av solcellskakan.

- Ja det är ett växande intresse för att installera solceller, vilket innebär att det blir ännu viktigare att säkerställa att man använder kvalitetsprodukter och att anläggningen installeras och märks korrekt, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Vad missar elfirmor när det gäller solcellsinstallationer?

Under förra året genomförde Elsäkerhetsverket ett tillsynsprojekt med inriktning på företag som installerar solcellsanläggningar. Den rapporten visar på en hel del brister, både i företagens sätt att arbeta med solceller och resultatet av installationerna. Att höja kompetens hos den som beställer, den som säljer och den som installerar är viktigt. Det finns förbättringspotential.

- Ofta saknas det märkning och provningskontroll av solcellsanläggningen. Man provar visserligen men skriver inte ner. Dessutom har vi i vår tillsyn noterat att DC-kablage ofta varit dåligt uppfästa, dokumentationen bristfällig och att tätheten inte var tillräcklig på vissa genomföringar. Ett annat problem är att man ofta saknar kunskap om det egna egenkontrollprogrammet. Det ska bland annat styra vilka elarbeten man som anställd får göra och hur arbetet ska kontrolleras, säger Mikael.

Hur ser det ut med elolyckorna?

I räddningstjänstens statistik om insatser för bränder i bostäder från 2019, finns inga solcellsanläggningar omnämnda. Elsäkerhetsverket fick in en anmälan om elolycka på en solcellsanläggning förra året, en montör fick strömgenomgång från likströmssidans 800V. Han klarade sig som tur var från allvarligare skador. Sammantaget en positiv bild i ett kortare perspektiv då, kan tyckas.

- Det kan såklart finnas anläggningar som har installationsbrister som kan riskera att leda till både elolyckor och problem på längre sikt. Generellt verkar branschen ändå tagit steg i rätt riktning, även om det finns mycket kvar att göra. Exempelvis när det gäller förläggning och skydd av DC-kablarna på taket. Vart drar man? Hur fäster man dem, till exempel, säger Mikael.

Solceller som inte syns - vilka trender ser man i branschen?

Vid nybyggnation av kommersiella fastigheter har solceller som integreras i byggnaden länge varit en faktor. Man byter från traditionella ytmaterial, som exempelvis fasadskivor, till solceller och får på så sätt en solcellsanläggning som inte syns. Allt fler byggnadsintegrerade lösningar börjar nu även marknadsföras mot privatkunder som inte tycker att de vanliga panellösningarna passar deras hus.

- För de vanliga solcellspanelerna så fortsätter effektökningen som tidigare, men nu har även en ny lite större panel kommit med så kallade halvceller. Dessa påverkas mindre om panelen delvis är skuggad och ger ännu högre effekt, men självklart till en kostnad, säger Mikael.

Var finns problemen idag?

Elsäkerhetsverket har nyligen gjort mätningar som visar att solcellsanläggningar utrustade med optimerare kan störa såväl digitalradion DAB som radiokommunikationssystemet RAKEL. Nu har Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten fått ett regeringsuppdrag om EMC där man tillsammans ska utreda vilken utrustning som kan orsaka störningar på verksamheter, inom eller i anslutning till områden, av riksintresset för totalförsvaret.

- Just nu är det helt klart EMC, elektromagnetiska störningar, som diskuteras. Det gäller dock inte alla typer av solcellsanläggningar utan i regel de som är utrustade med optimerare. Vi har ett antal tillsynsärenden och marknadskontrollärenden i ämnet, säger Mikael.

Vad behöver man tänka på för att få till en säker installation?

Att installera en solcellsanläggning handlar inte bara om teknisk information och kunskap. Det finns en hel del att tänka på ur elsäkerhetssynpunkt. Att koppla in sin solcellsanläggning själv är olagligt ,”olaga elinstallationsarbete”, och kan polisanmälas eftersom det bryter mot kraven i Elsäkerhetslagen (Se 48 § 2 och 27§). Dessutom kan det finnas en risk att försäkringsbolaget sätter ner ersättningsbeloppet om en brand skulle uppstå. För att solcellsanläggningen ska fungera säkert behöver den vara korrekt installerad och av bra kvalitet.

Några tips till dig som tänker installera solceller:

  • Tänk på att du som innehavare är ansvarig för din solcellsanläggning och därmed att den är installerad och märkt på ett korrekt sätt.
  • Kolla referenser på den elfirma du tänker anlita så att du vet att de har erfarenhet av solcellsinstallationer.
  • Kolla på Solelportalen (Energimyndigheten) som ger vägledning och tips för den som tänker installera solceller.
  • Kolla Elsäkerhetsverkets webbsida ”Planera din solcellsanläggning” som ger dig råd om vad du bör tänka på när du planerar din anläggning.

Text: Cia Edlund

Bild: iStock

Senast granskad: 2020-09-22