Juni 2020

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket – juni 2020

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket
Porträtt på Anders Ygeman.

LEDARE - Tillsammans minskar vi elolyckorna

Anders Ygeman, energiminister: För 150 år sedan började Sverige elektrifieras. Elektricitetens intåg i hemmen förändrade för alltid människans sätt att leva. Vedspisar och fotogenlampor byttes ut mot elspisar och...

Manlig kund i butik framför kontaktuttag tittar på sin mobiltelefon.

Delta i Koppla säkert

Nu är den digitala tjänsten Kopplasäkert.se lanserad. Tjänsten är en del av ett regeringsuppdrag om att ge information vid försäljning av elinstallationsprodukter. Idag deltar drygt 90 installationsföretag,...

Porträtt av Tomas Ekman.

”Det är en bra hjälp till alla som vill göra rätt inom el”

Länsförsäkringar ser de värsta konsekvenserna av bristande elsäkerhet och felaktiga installationer i elanläggningar. Det kan leda till brand och i värsta fall personskador. Kopplasäkert.se kan leda till färre...

Porträtt på Malin Engler.

”Säkra elprodukter ska vara en självklarhet”

Det är en vanlig dag efter jobbet och du hoppar in i matbutiken på hemvägen. I en av hyllorna får du syn på en läcker brödrost. Just en sådan du letat efter så du slår till och lägger den i vagnen. Handen på...

Man pratar med en elinstallatör och tittar på en mobiltelefon om den digitala tjänsten www.kopplasäkert.se.

Enklare än någonsin att Koppla säkert

En vanlig konsument ska slippa känna osäkerhet kring vilka regler som gäller för elinstallationer. På uppdrag av regeringen har därför Elsäkerhetsverket tagit fram Koppla säkert, en digital tjänst som minskar...

Solceller på villatak.

Installationsbrister i var tredje solcellsanläggning

Under förra året genomförde Elsäkerhetsverket ett tillsynsprojekt med inriktning på företag som installerar solcellsanläggningar. En färsk rapport visar på en hel del brister, både i företagens sätt att arbeta med...

En mikrofon i närbild framför publik utomhus.

Kartläggning om el i samband med tillfälliga aktiviteter

Användningen av el vid marknader och andra tillfälliga aktiviteter har ökat. El behövs för bland annat värme, kassaapparater, mikrofoner och ljus. Elsäkerhetsverket har kartlagt hur elsäkerheten ser ut vid bland...

Postcentral med en massa bruna kartonger.

SIFO-undersökning om köpbeteende av elektriska produkter

Elsäkerhetsverket har genomfört en SIFO-undersökning för att få en bättre överblick av handel och konsumtionsbeteende gällande elektriska produkter. Undersökningen ger en överblick av vilka produkter som köps mest,...

Porträtt på tre nya medarbetare vid Elsäkerhetsverket 2020.

Vi önskar tre nygamla kollegor välkomna tillbaka

Elsäkerhetsverket flyttades från Stockholm till Kristinehamn runt årsskiftet 2007-2008. Trots farhågor om att myndigheten skulle tappa kompetens blev nystarten och nybyggarandan grunden till att Elsäkerhetsverket...

Bild på en dator med Elsäkerhetsverkets startsida.

Nu blir det enklare att hitta på vår webb

Om du besöker Elsakerhetsverket.se och klickar dig in på Privatpersoner, ser du kanske att det har skett några förändringar. Många sidor har uppdaterats och flyttats, och det finns en helt ny sektion med rubriken...

En riktigt glad och elsäker sommar önskar vi på Elsäkerhetsverket.
Senast granskad: 2020-06-16