Kollegor som samlas vid en dator.

Vi söker nya medarbetare

Funderar du på att söka nytt jobb? Just nu söker Elsäkerhetsverket en verksjurist och en jurist för tidsbegränsad anställning (1 år), samt Avdelningschef för verksamhetsstöd . Sista ansökningsdatum är den 29 januari. Välkommen med din ansökan!

Samtliga tjänster är placerade vid Elsäkerhetsverkets huvudkontor som är placerat i Kristinehamn. 

Elsäkerhetsverket har som mål att göra elen trygg och störningsfri. Vi arbetar för att elanläggningar och elprodukter ska vara säkra, att branschen och elyrkespersoner har rätt kompetens och för att allmänheten ska vara medvetna om farorna med el. Vi är också tillsynsmyndighet enligt lagen om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Vi är en liten, modern och samarbetsinriktad myndighet som har täta kontakter med bransch och omvärlden. Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar ser vi som viktiga förutsättningar för framgång. Våra engagerade och kompetenta medarbetare utför uppdraget med kvalitet, rättssäkerhet och hög servicegrad.

Till platsannonserna

Senast granskad: 2022-12-22