En hand vänder en träkloss som ändrar 2021 till 2022.

Nya förordnanden av ledamöter i Elsäkerhetsrådet

Regeringen har beslutat om förordnanden av två nya ledamöter i Elsäkerhetsverkets insynsråd, Elsäkerhetsrådet.

De nya ledamöterna är Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna och Kia Wiklundh, forskningsledare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Förordnandet för båda sträcker sig från den 4 februari 2022 till 31 december 2023.

Regeringen beslutade också att förlänga Tomas Janssons (Svenska Elektrikerförbundet) förordnande i Elsäkerhetsrådet. Det förlängs från 1 april 2022 till 31 december 2023.

– Jag ser våra nya medlemmar som ett mycket starkt tillskott till Elsäkerhetsrådet, Monica Björk med bred erfarenhet av handeln med elinstallationsmaterial och Kia Wiklundh med en gedigen förankring inom EMC elektromagnetisk kompatibilitet. Jag är också tacksam för att Tomas Jansson vill fortsätta bidra till myndighetens utveckling och fortsatt samverkan med Elektrikerförbundet, säger Anders Persson.

Samtidigt har regeringen entledigat Stina Wallström, Ikea, från sitt uppdrag som ledamot i Elsäkerhetsrådet på hennes egen begäran.

Fakta
Elsäkerhetsrådet är ett insynsråd (förordningen 2007:1121) med 9 ledamöter. Det är regeringen som utser rådets ledamöter. Insynsrådet fungerar som ett stöd för generaldirektören och har en rådgivande funktion. Rådet möjliggör också insyn i myndighetens verksamhet för såväl regeringen som för medborgaren. Rådet ska höras över myndighetens förslag till föreskrifter och det är myndighetens generaldirektör, Anders Persson, som är ordförande i Elsäkerhetsrådet.  

Regeringens beslut (pdf)

Information om Elsäkerhetsrådet

 

Senast granskad: 2022-02-11