Paragraftecken står på ett trägolv och lutar mot en blå vägg.

Nya föreskrifter beslutade

Elsäkerhetsverket har torsdagen den 21 april beslutat om tre nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2022:1-3). De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2022.

Den 21 april beslutade Elsäkerhetsverket om tre nya föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2022:1-3). Dessa ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2008:1-3). De nya föreskrifterna har arbetats fram i samverkan med en extern referensgrupp och förslagen har även remitterats externt för att fånga upp synpunkter och kommentarer från branschen.

- Det känns mycket bra att de nya föreskrifterna nu är på plats. Med ett uppdaterat språkbruk, uppdaterade hänvisningar till annan lagstiftning samt anpassning av reglerna utifrån den utveckling som skett i samhället, så hoppas vi på både ändamålsenliga och begripliga regler, säger Karin Sjöberg, verksjurist vid Elsäkerhetsverket.

Föreskrifternas innehåll

De tre nya föreskrifterna är:
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:1) om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda (ersätter ELSÄK-FS 2008:1)
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:2) om skyltning av starkströmsanläggningar (ersätter ELSÄK-FS 2008:2)
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar (ersätter ELSÄK-FS 2008:3)

Föreskrifterna tillgängliga den 28 april

Den 28 april kommer de nya föreskrifterna att publiceras på Elsäkerhetsverkets webbplats tillsammans med mer information och stöd.

- Det ger goda förutsättningar för olika aktörer att kunna ta del av de nya föreskrifterna och även anpassa sina verksamheter till det nya regelverket som träder i kraft i december, Karin Sjöberg, verksjurist vid Elsäkerhetsverket.

 

Kontakt

Karin Sjöberg

Verksjurist och dataskyddsombud
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Camilla Arnäs-Nielsen

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 11
E-post: camilla.arnas.nielsen@elsakerhetsverket.se