Ett gäng skidåkare i en sittlift med solnedgång i bakgrunden.

Först elkoll – sen skidbacken

Att hyra en stuga under sport- och påskloven är populärt, gärna i närheten av en skidanläggning. Slitaget är högt då många familjer och kompisgäng vistas i huset under säsongen. Börja din vistelse med att göra en elkoll, redan innan ni packar upp. Se över att eluttag och annan elektrisk utrustning är hel och fungerar som den ska.

Ju äldre stugan är desto större anledning att du gör en översyn av till exempel uttag, element och bastuaggregat. Det ska inte finnas några sprickor i höljen, kåpor eller lock, nyfikna små barn ska inte kunna komma åt strömförande delar.

- En stuga är en elanläggning och den som har hansvaret för den är anläggningsinnehavaren, om det finns el i den vill säga. Innehavaren kan vara en privatperson, en förening eller ett företag. Även om det yttersta ansvaret ligger på innehavaren så är det viktigt att den som vistas i stugan håller uppsikt och rapporterar till den ansvarige om skador ifall det skulle upptäckas, säger Tomas Åberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket

100 barn till sjukhus varje år på grund av elchock

En skidresa kan kopplas till en rad olika risker som till exempel benbrott eller köra fast med bilen i snön, men när det kommer till el och risker kan det bli allvarligare olyckor. Ett benbrott kan gipsas och bilen kan dras loss ur snön, men ett trasigt uttag kan innebära en livsfarlig elchock. Visste du att den vanligaste orsaken till elskador hos små barn är att de petat med något föremål i uttaget? Varje år uppsöker cirka 100 barn i Sverige en akutmottagning på grund av elchock från vägguttag, visar Rapporten elsäkerhet i bostäder 2019, som Elsäkerhetsverket gjort.

- Kolla alltid att det finns en jordfelsbrytare i stugan där ni ska bo. En jordfelsbrytare är en extra livförsäkring, den bryter strömmen om den skulle ta fel väg. Ta inte bara för givet att allt i stugan är helt och att det är ”säkert någon” som har koll på att allt fungerar, säger Tomas Åberg.

Jordfelsbrytare kan saknas i äldre hus då det först år 2000 blev krav på att det skulle installeras i alla nybyggen. Är du själv anläggningsinnehavare av ett äldre hus utan jordfelsbrytare är det en god investering, tänk på att elföretaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Checklista

  • Kolla att uttag och strömbrytare är hela.
  • Kolla övrig elektrisk utrustning som exempelvis bastuaggregat och element, att de är hela och fungerar som de ska.
  • Har boendet en jordfelsbrytare? Passa på att trycka på testknappen och kolla att den verkligen bryter strömmen.
  • Tänk ur ett småbarns perspektiv, hur ser det ut med sladdar och uttag vid golvet? Sladdar ska vara oskadade och stickproppen ska sitta ordentligt fast.
  • Uttagen är väl petskyddade? Ser du ett ”svart hål” där stickproppen ska stickas in saknas detta som har varit ett krav sedan 1994. Det finns enkla skyddslock att köpa som försvårar för små barn att stoppa in föremål i uttagen, det kan rädda liv.

Glöm inte att anmäla eventuella brister till den ni hyrt stugan av.

Bild: iStock
Text: Sandra Hjelm

Senast granskad: 2022-02-18