ELSÄK-FS 2015:1 - Upphävd

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk.

ELSÄK-FS 2015:1 (pdf, 0,4 MB)

Gällande från: 2015-11-01

Ändringsföreskrifter

ELSÄK-FS 2018:1 (pdf, 0,1 MB)

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk.

Gällande från: 2019-01-01

Senast granskad: 2019-04-30