ELSÄK-FS 2013:1 - Upphävd

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer, ändrad genom ELSÄK-FS 2014:2, ELSÄK-FS 2015:4 och 2016:5.

ELSÄK-FS 2013:1, konsoliderad version (pdf)

Författningskommentarer till ELSÄK-FS 2013:1 (pdf)

Observera att uppdateringar av konsoliderad version och författningskommentarer ännu inte gjort för de ändringar som framgår av ELSÄK-FS 2016:5.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskriftens ursprungliga lydelse, som den såg ut i tryckt form när den gavs ut, och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

Senast granskad: 2016-04-21