ELSÄK-FS 2017:4

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör, ändrad genom ELSÄK-FS 2021:6.

ELSÄK-FS 2017:4 - konsoliderad version (pdf, 0,4 MB)

Gällande från: 2021-03-31

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse, som de såg ut i tryckt form när de gavs ut, och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

ELSÄK-FS 2021:6 - ändringsföreskrift (pdf, 0,1 MB)

ELSÄK-FS 2017:4 - ursprungsföreskrift (pdf, 0,2 MB)

Senast granskad: 2021-03-20