förslag till nya föreskrifter om ändring i ELSÄK-FS 2013:1

Elsäkerhetsverket föreslår att de delar av Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet som kommer att omfattas av bestämmelser i den nya lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer upphävs eller ändras så att samma sak inte regleras på två ställen.

Remissvar

Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter på remissen. Eventuella remissvar ska lämnas senast den 18 april 2016.

Remissvar lämnas skriftligen med angivande av diarienummer 15EV4062. Skicka i första hand remissvaret per e-post till Registrator. Det går också bra att skicka per post till följande adress:

Elsäkerhetsverket Box 4 681 21 Kristinehamn

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Senast granskad: 2016-03-21