Varför har ansökningsavgiften för auktorisation höjts?

AUKTORISATION

Varför har avgiften vid ansökan om auktorisation höjts från 1 350 kronor till 1 660 kronor?

Höjningen beror på att en justering har gjorts i avgiftsförordningen. Det är den som styr vilken ansökningsavgift den som ansöker om auktorisation som elinstallatör ska betala till Elsäkerhetsverket. Den nya avgiften gäller från och med den 20 november 2020.

Senast granskad: 2020-11-19