• Skriv ut

Inkoppling och drift

Här får du tips på vad du ska tänka på vid installation av en elproducerande anläggning som till exempel en solpanel eller ett vindkraftverk.

solpanelInnan någon elproducerande utrustning installeras i elanläggningen ska det lokala elnätsföretaget kontaktas. Anledningen är att elnätsföretaget avgör om en producerande utrustning får anslutas till nätet. Elnätsföretaget måste kunna garantera säkerheten i nätet eftersom det finns risk för bakspänning om lokala produktionsanläggningar matar ut energi på nätet utan deras vetskap.

CE-märkta produkter

Produktionsanläggningar som ska användas för parallelldrift med elnätet ska bestå av CE-märkta produkter. CE-märket innebär att producenten ansvarar för att produkten uppfyller de krav som rör elsäkerhet och elektromagnetiska störningar. För att produkterna ska kunna installeras och användas på rätt sätt ska de också ha tydliga installations- och bruksanvisningar på svenska.

Använd inte stickpropp

Det förekommer att det säljs produkter för produktion av vind- och solel som är försedda med en vanlig stickpropp. Det är inte tillåtet att ansluta elproducerande utrustning till elnätet med stickpropp.

OBS att installation och anslutning av elproducerande utrustning är ett behörighetskrävande arbete.  

Standarder och regler

Elektriska installationer av småskaliga vind- och solelanläggningar ska uppfylla gällande regler. Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter ligger till grund för detta. Använder du Svensk Standard som komplement till föreskrifterna uppfylls kravet för god elsäkerhetsteknisk praxis.

Andra webbplatser

Sidansvarig: Göran Olsson
Publicerad: 2010-04-23
Senast uppdaterad: 2017-03-14