Frivilliga försäljningsstopp och återtag

Om en tillverkare, importör eller distributör upptäcker att de produkter som de tillhandahållit inte är säkra eller avger störningar kan dessa återkallas frivilligt. 

Nedan är en lista på beslut tagna av Elsäkerhetsverket där tillverkaren, importören eller distributören har valt att göra en frivillig åtgärd, som exempelvis att återkalla alla sålda produkter. 


Akso teknik tar tillbaka USB-laddare

2017-04-18

En USB-laddare som sålts av Akso Teknik har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.


CDON.se tar tillbaka USB-laddare

2017-04-18

En USB-laddare som sålts av CDON.se har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.


USB-laddare tas tillbaka av Malmö Teknikkompani HB

2017-04-18

En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.


Malmö Teknikkompani HB återkallar USB-laddare

2017-04-18

En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.


USB-laddare återkallas av Malmö Teknikkompani HB

2017-04-18

En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.


Malmö teknikkompani HB återkallar laddare

2017-04-18

En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.