• Skriv ut

Projektbaserad tillsyn

Elsäkerhetsverket arbetar årligen med en rad olika tillsynsprojekt där tillsynen i projektform riktas mot särskilda tillsynsobjekt eller mot särskilda frågeställningar.

Tillsynsprojekten grundas mot bakgrund av externa indikationer och från våra erfarenheter. Syftet är att få till stånd åtgärder vid det enskilda tillsynsobjektet och dra generella slutsatser som kan återkopplas internt inom verket eller till berörda aktörer eller organisationer på systemnivå.

Kan pågå under flera år

Vissa av Elsäkerhetsverkets tillsynsprojekt löper över flera år medan andra avslutas inom ett år.

Sidansvarig: Fredrik Sjögren
Publicerad: 2010-02-26
Senast uppdaterad: 2014-11-09