• Skriv ut

Gällande regler

Elsäkerhetsverkets regler om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Du kan söka efter föreskrifterna på olika sätt. Du kan söka i en lista där föreskrifterna finns i nummerordning eller söka områdesvis.

När du söker efter föreskrifter i nummerordning kommer samtliga gällande ELSÄK-FS att listas. När du söker efter föreskrifter inom ett visst område kan du välja mellan områdena Anläggningar, Behörighet, Elektromagnetisk kompatibilitet och Produkter. Inom varje område kommer du också att kunna läsa de lagar och förordningar som gäller inom respektive område.

  • Nummerordning
    Om du vet numret på en specifik föreskrift.
  • Områdesvis
    Om du vill veta mer om vad som gäller inom ett visst område. 

Under Lagar och förordningar kan du läsa de regler som finns i lag eller förordning som styr Elsäkerhetsverkets verksamhet. Det är i dessa regler du hittar Elsäkerhetsverkets tillsynsmandat och föreskriftsbemyndiganden med mera.

Mer information

Sidansvarig: Kim Reenaas
Publicerad: 2014-12-03
Senast uppdaterad: 2015-11-16