• Skriv ut

Register och databaser

På den här sidan kan du ta del av Elsäkerhetsverkets beskrivning av register och databaser med mera enligt 4 kapitlet 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Elsäkerhetsverket har tagit fram en förteckning med tillhörande beskrivningar som innehåller information om de register och databaser som ska beskrivas i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Syftet är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Förteckningen innehåller också information enligt 11 § PSI-lagen. För att läsa hela dokumentet klicka på länken nedan.

Om du har frågor om förteckningen, kontakta registraturen eller verksjuristen.

Om du vill begära ut allmänna handlingar, kontakta registrator.

Kontakt

Kim Reenaas

Chef för Avdelningen för produkter
Telefon: 010-168 05 03
E-post: kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

Registrator


Telefon: (Växel) 010-168 05 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Kim Reenaas
Publicerad: 2010-04-08
Senast uppdaterad: 2016-08-03