• Skriv ut

Elnätsavgifter 2013

Det är dags för alla nätföretag att rapportera antalet högspännings- och lågspänningsabonnemang som den 1 januari 2013 var anslutna till nätet.

Denna information behövs inför faktureringen av den årliga elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgiften enligt förordning SFS 1995:1296 om vissa avgifter på elområdet (senast ändrad 2007:752).

Nätinnehavare ska enligt denna förordning 4 b § senast den 1 mars lämna dessa uppgifter till Elsäkerhetsverket. Uppgifterna kan lämnas via vårt webbformulär "Elnätsavgifter".

Sidansvarig: Gunnel Nilsson
Publicerad: 2013-01-17
Senast uppdaterad: 2014-11-10