• Skriv ut

Blanketter

Här hittar du alla våra blanketter i pdf-format. Klicka på länken vid respektive dokument för att ladda ner blanketten i pdf-format. Alla våra blanketter är gratis.

En del blanketter kan du även fylla i som e-postformulär. För ansökan eller förlängning om behörighet som elinstallatör finns även en e-tjänst för detta där du signerar med ditt bank-ID (e-legitimation).

Blankett för anmälan av farlig elprodukt

Från och med den 1 juli 2004 ska, enligt produktsäkerhetslagen, en näringsidkare underrätta tillsynsmyndigheten när denna får vetskap om en farlig produkt som han/hon tillhandahåller eller har tillhandahållit.

Behörighetsansökan

Skicka in följande handlingar för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Ansökningsblankett
    Ansökan ska ske på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

  2. Utbildning
    Styrkta kopior på intyg, eller betyg över genomförda utbildningar, som är relevanta för den sökta behörigheten.

  3. Praktik
    Praktikintyg som är utfärdat av den/de elinstallatörer som haft överinseende över din praktik, på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

För dig som har behörighet i ett annat EES-land ska examens- utbildnings- eller annat kompetensbevis som utfärdats av behörig myndighet i ett annat EES-land än Sverige bifogas. Läs mer om att ansöka om behörighet.

Dokument

Blanketter för utskrift

Anmälan

Anmälan enligt 23 § Produktsäkerhetslag (2004:451) (pdf)

Anmälan av elolycka (pdf)

Ansökningsblankett

Ansökan om behörighet (pdf)

Praktikintyg

Praktikintyg allmän behörighet:
Praktikintyg AB och ABL (pdf)
Så här fyller du i ovanstående blankett (pdf)

Praktikintyg begränsad behörighet BB1:
Praktikintyg BB1 (pdf)
Så här fyller du i ovanstående blankett (pdf)

Praktikintyg begränsad behörighet BB3 
Praktikintyg BB3 (pdf)
Så här fyller du i ovanstående blankett (pdf)

Praktikintyg kabelförläggning i mark BB3
Praktikintyg kabelförläggning i mark (pd)
Så här fyller du i ovanstående blankett (pdf)

Mer information

Dokumentationsblankett av överinseendet när elinstallatör och yrkesmannen inte är anställda i samma företag

Denna hittar du här på webbsidan "Undantag från anställningsförhållande" 

 

Om pdf-format

Sidansvarig: Malin Nergård
Publicerad: 2014-01-09
Senast uppdaterad: 2017-03-20