• Skriv ut

Vilka behörighetstyper finns?

För närvarande finns åtta olika behörighetstyper. För att få en behörighet ställs två krav; ett utbildningskrav samt ett krav på praktik.

Det går inte att kompensera ett överflöd av det ena mot avsaknad av det andra utan båda två måste uppfyllas för att en behörighet ska beviljas.

Utbildnings- och praktikkrav för respektive behörighet regleras i Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2013:1.

Behörighetstyper

Det sex vanligaste behörighetstyperna är:

  • Allmän behörighet - AB
  • Allmän behörighet - ABL
  • Allmän behörighet - ABH (Efter den 1 januari 2011 kan du inte ansöka om denna behörighet).
  • Begränsad behörighet - BB1
  • Begränsad behörighet - BB2 (Efter den 1 januari 2011 kan du inte ansöka om denna behörighet).
  • Begränsad behörighet BB3 är en specialbehörighet och gäller för vissa slags arbeten efter bedömning av Elsäkerhetsverket i varje enskilt fall.

Nya regler från 1 juli

På den här sidan finns det information som ändras den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringar kring behörighetstyper.

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-03-26
Senast uppdaterad: 2017-01-24