• Skriv ut

Vad är behörighet?

Elinstallationsarbete får bara utföras av en elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av elinstallatör.

 

Elinstallationsarbeten som utförs av någon som saknar behörighet och som inte heller sker under överinseende av en elinstallatör är alltså inte tillåtet och är straffbart.

Syftet med behörighetssystemet är att förebygga risk för skador på person och egendom till följd av bristfällig eller felaktig installation av elektriska starkströmsanläggningar.

Det finns olika behörighetstyper som omfattar olika behörighetskrävande arbeten.

Den som arbetar med elinstallationer behöver alltså veta:

  • Vad som är behörighetskrävande, och
  • Om han/hon har behörighet som omfattar det aktuella arbetet, alternativt att det arbete som utförs sker under överinseende (och att arbetet då omfattas av elinstallatörens behörighet)

Den som köper elinstallationstjänster behöver alltså veta:

  • Vad som är behörighetskrävande, och
  • Hur man kontrollerar att den som utför arbetet är behörig eller utför arbetet under överinseende

I menyn till vänster hittar du mer information beroende på om du är elinstallatör, yrkesman och allmänheten. Om du vill ha mer information om vilka elarbeten du för utföra helt utan behörighet eller överinseende, se länk nedan. Du hittar även information om vad du bör tänka på när du köper elinstallationstjänster.

Elsäkerhet är viktigt för att människor och egendom inte ska komma till skada. Du gör skillnad genom att alltid se till att behörighetskrävande arbeten bara utförs av eller under överinseende av en behörig installatör.

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-03-26
Senast uppdaterad: 2017-01-24